Zielona Góra

Zielona Góramiasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu, gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski. Miejscowość historycznie oraz kulturowo jest częścią Dolnego Śląska. Od XIII wieku powoli zaczyna się proces depolonizacji miejscowości. Wraz z całym Dolnym Śląskiem przechodzi w ręce najpierw czeskie, a potem niemieckie. Co ważne Zielona Góra nigdy nie wchodziła w skład historycznej krainy Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra wyszła praktycznie nie zniszczona w trakcie II wojny światowej. Po wojnie przeszła pod administrację polską stając się początkowo częścią województwa poznańskiego. Dotychczasowych mieszkańców miasta wysiedlono do Niemiec.

« Powrót do Leksykonu