Zimna wojna

Zimna Wojna – umowna nazwa trwającego w latach 1947-1991 stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRS i państwami satelitarnymi ZSRS skupionymi w Układzie Warszawskim, a także państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRS, a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 roku w NATO i innych blokach obronnych, pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych. Konflikt został rozpoczęty polityką ZSRS dążącą do rozszerzania zasięgu ekspansji terytorialnej i narzuceniu siłą ustroju komunistycznego krajom Europy-Środkowej. Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń, wyścig kosmiczny i gospodarczy.

« Powrót do Leksykonu