Zwłoka

Zwłoka – opóźnienie wykonania określonej czynności prawnej lub faktycznej. Na gruncie prawa cywilnego zwłoka to opóźnienie w wykonaniu określonego zobowiązania.

« Powrót do Leksykonu