Markiewicz Bronisław

Bronisław MarkiewiczKs. Bronisław Markiewicz – ur. 13 lipca 1842 r. w Pruchniku, zm. 29 stycznia 1912 r. w Miejscu Piastowym, polski ksiądz katolicki, założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, pedagog. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu. W 1867 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Przez sześć latach pracował jako wikariusz w Harcie i w Katedrze w Przemyślu. Następne dwa lata studiował pedagogikę, filozofię i historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1875 został mianowany proboszczem w miejscowości Gać a dwa lata później w Błażowej. Tam zajmował się edukacją zaniedbanej młodzieży, organizował kasy pożyczkowe i samopomoc sąsiedzką. Zwalczał alkoholizm zakładając Bractwo Trzeźwości.

Od 1882 roku prowadził wykłady z teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W 1885 roku wyjechał do Włoch, gdzie został uczniem św. Jana Bosko i salezjaninem. Po powrocie do Polski w 1892 roku, objął parafię w Miejscu Piastowym, gdzie zajmował się w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych młodzieżą opuszczoną i zaniedbaną. Prowadził też działalność wydawniczą, m.in. zapoczątkował wydawanie miesięcznika „Powściągliwość i Praca” w 1898 roku. Był autorem i wydawcą wielu publikacji i dramatu pt. „Bój bezkrwawy”, w którym przepowiedział Papieża Polaka.

W 1897 roku skierował do biskupa przemyskiego i do papieża prośbę o pozwolenie na założenie Zgromadzenia Michała Archanioła, opartego na duchowości i statutach opracowanych przez Św. Jana Bosko. Pozwolenie nadeszło dopiero po śmierci ks. Bronisława Markiewicza. 19 czerwca 2005 roku ks. Bronisław Markiewicz został beatyfikowany.

Dodaj komentarz