Dekutowski Hieronim

Hieronim Dekutowski ps. ZaporaHieronim Dekutowski ps. „Zapora” – ur. 24 września 1918 r. w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 r. w Warszawie, Żołnierz Wyklęty, pułkownik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN. We wrześniu 1943 roku zrzucony do Polski, otrzymał przydział do Kedywu Okręgu AKLublin”.

Stworzył najliczniejszy na Lubelszczyźnie oddział partyzancki typu lotnego. Według badaczy, jego oddział, między styczniem i lipcem 1944 roku, przeprowadził, samodzielnie i wraz z innym odziałem, ponad 80 akcji zbrojnych przeciwko Niemcom. W 1945 roku postanowił powrócić do konspiracji, tym razem skierowanej przeciwko komunistom i Sowietom.

W 1947 roku aresztowany przez UB, wpadł w wyniku działania agenta w oddziale. Po okrutnym śledztwie został skazany na siedmiokrotną karę śmierci. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!” Został pochowany w zbiorowej mogile w „Kwaterze na Łączce” na warszawskich Powązkach, jego ciało udało się zidentyfikować podczas prac ekshumacyjnych w 2013 roku.

Dodaj komentarz