Pieśni hymniczne

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Po odzyskaniu niepodległości, od 1918 do 1927 roku Polska nie miała oficjalnego hymnu narodowego. Śpiewano wówczas kilka pieśni narodowych takich jak: „Bogurodzica”, „Boże coś Polskę”, „Rota” i „Mazurek Dąbrowskiego”, które traktowano jako nieoficjalne hymny narodowe.

Mazurek DąbrowskiegoPieśń Legionów Polskich we Włoszech, napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Od 1927r. hymn Polski.

Więcej: Mazurek Dąbrowskiego

Rota – wiersz Marii Konopnickiej napisany w 1908 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rota była kontrkandydatem Mazurka Dąbrowskiego do określenia mianem hymnu narodowego.

Więcej: Rota

Boże, coś Polskę…pieśń ta również konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.

Więcej: Boże, coś Polskę…

Bogurodzica – najstarsza polska pieśń patriotyczna (XIII w.), śpiewana przez rycerzy polskich przed bitwą pod Grunwaldem w roku 1410, Dąbkami koło Nakła w roku 1431, Wiłkomierzem w roku 1435, Warną w roku 1444 i Chocimiem w roku 1621. Pieśń ta była hymnem dynastii Jagiellonów, a znaczenie hymnu utraciła w drugiej połowie XVI wieku.

Więcej: Bogurodzica

Dodaj komentarz