Wezwanie (Czas do boju, czas)

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Pieśń z okresu Powstania listopadowego.

Wezwanie (Czas do boju, czas)

Czas do boju czas —
Sława wzywa nas!
Му w pokoju gnuśniejemy,
Nadzieję swobód traciemy —
Czas do boju, czas,
Sława wzywa nas!

Bierz pancerz i kord.
Idź na rzeź i mord;
Ojczyzna z grobu powstaje,
Krwawą rękę nam podaje
I woła do nas:
Czas mi powstać, czas!

I jedność rozrywa
Tych więzów ogniwa —
Zadrżyjcie ciemiężyciele,
Powstaną ludów mściciele —
Każdy bracia z nas,
Ma do zemsty czas!

Dodaj komentarz