Polonez Kościuszki

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych] Utwór powstał w okresie dyktatury generała Józefa Chłopickiego w Powstaniu listopadowym, sprawowanej od 5 grudnia 1830 do 17 stycznia 1831 roku. Do tekstu tego dołączono nieznacznie zmienioną melodię „Poloneza Kościuszki” z 1792 roku anonimowego kompozytora. Muzyka tej pieśni przypisywana jest samemu Kościuszce. Początkowo był to utwór wyłącznie instrumentalny. W roku 1792 zmieniono go nieco i dołączono […]

Read more

1794 r.: Insurekcja kościuszkowska

[ Powrót do historii Polski ] Powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska): polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom. Mimo podnoszącej morale zwycięskiej bitwy pod Racławicami w pierwszych dniach powstania (to tę bitwę obrazuje słynna „Panorama Racławicka” we Wrocławiu), ostatecznie polski zryw zakończył się niepowodzeniem. W ciągu 8 miesięcy powstania strona polska zmobilizowała do walki około 150 000 ludzi, z tego blisko […]

Read more

1794 r.: Insurekcja kościuszkowska

[ Powrót do historii Polski ] Powstanie kościuszkowskie (Insurekcja kościuszkowska) – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom, które zostało spowodowane II rozbiorem Polski i rządami władz Konfederacji targowickiej. Po klęsce wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku terytorium Rzeczypospolitej było okupowane przez wojska rosyjskie. Władze Konfederacji targowickiej pod dyktando posła rosyjskiego przeprowadziły likwidację Konstytucji 3 Maja. Wojska rosyjskie dokonywały wielu grabieży, połączonych […]

Read more