1794 r.: Insurekcja kościuszkowska

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska): polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom. Mimo podnoszącej morale zwycięskiej bitwy pod Racławicami w pierwszych dniach powstania (to tę bitwę obrazuje słynna „Panorama Racławicka” we Wrocławiu), ostatecznie polski zryw zakończył się niepowodzeniem. W ciągu 8 miesięcy powstania strona polska zmobilizowała do walki około 150 000 ludzi, z tego blisko 100 000 do służby w oddziałach regularnych, 50 000 służyło w milicji i pospolitym ruszeniu.

W wyniki represji, na Syberię zesłano około 20 000 powstańców. Powstanie dało też pretekst do dokonania przez Austrię, Prusy i Rosję III rozbioru Polski w 1975 roku. Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy.

Zobacz więcej: Insurekcja kościuszkowska.

Dodaj komentarz