Konferencja w Teheranie

[ Strona informacyjna: Konferencje Wielkiej Trójki ] [ Konferencja w Teheranie ] [ Konferencja w Jałcie ] [ Konferencja w Poczdamie ] Konferencja teherańska była pierwszą z trzech konferencji tzw. Wielkiej Trójki, czyli przedstawicieli Wielkiej Brytanii, USA i Związku Sowieckiego, przywódców koalicji antyhitlerowskiej. W Teheranie spotkali się: premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt i przywódca […]

Read more