Piotr Gontarczyk – „Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944” (2013)

Wydana w 2013 roku książka Piotra Gontarczyka „Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944” to pierwsza w powojennej historiografii monografia PPR – ekspozytury Stalina w okupowanej Polsce. Autor opisuje agenturalne powiązania z Moskwą, szkolenie i ścisłą współpracę czołowych działaczy PPR z NKWD. Mafijne metody, polityczne morderstwa i denuncjacje, współpracę PPR z NKWD i Gestapo w zwalczaniu polskiego podziemia. Wewnętrzne porachunki […]

Read more