Absurdalne przepisy Unii Europejskiej

Jako zalążek Unii Europejskiej można przyjąć plan Marshalla, który wdrażany od 1947 roku miał pomóc w odbudowie gospodarczej państw europejskich po II wojnie światowej. Jego założeniem był rozwój wolnego handlu i gospodarki rynkowej, zmniejszenie interwencji rządowych i powrót do zasad wolnej konkurencji. 18 kwietnia 1951 roku powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, której zadaniem było przyśpieszenie rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia […]

Read more