Bronisław Komorowski – Wojciech Jaruzelski

[ Afery ] [ Biografia ] [ Errata do biografii ] [ Cytaty ] [ Gafy ] [ Komorowski a WSI ] [ Kontrowersje ] [ Ortografia ] [ Otoczenie ] [ Pochodzenie ] [ Przesłuchanie ] [ Rodzina ] [ Wpadki ] [ Wybory ] [ Życiorys ] [ Linki ] [ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ] Bronisław […]

Read more

1981 r.: Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

[ Powrót do historii Polski ] Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polski stan nadzwyczajny. Został wprowadzony niezgodnie z Konstytucją PRL. Możliwość wprowadzenia stanu wojennego władze komunistyczne rozważały już w sierpniu 1980 roku podczas fali strajków.  Przyczyną wprowadzenia stanu wojennego były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym […]

Read more