De Press – Myśmy rebelianci (2009)

Wydawnictwo przygotowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2009 roku. Prezentuje niepublikowane dotąd piosenki napisane przez polskich poetów (Żołnierzy Wyklętych: walczących w latach 1944-53 z sowieckim wojskiem, NKWD i polskim komunistycznym Urzędem Bezpieczeństwa) niepodległościowego podziemia. Muzykę w nowych aranżacjach wykonuje zespół De Press.

Read more

Twardzi jak stal (2008)

Projekt „Twardzi jak stal” to muzyczny hołd oddany Narodowym Siłom Zbrojnym – legendarnej armii Polski Podziemnej fascynującej również w dzisiejszych czasach. W bohaterskiej historii NSZ jest bowiem wszystko to, co najpiękniejsze w legendzie Pokolenia Kolumbów. Młodość i entuzjazm tysięcy chłopców i dziewcząt, takich samych jak ja i Ty. Pragnienie wolności, które wypełniało ich serca. Niewyobrażalna siła ich sprzeciwu wobec dwóch […]

Read more

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 (2007)

Wydany w 2007 roku pod redakcją Rafała Wnuka, Sławomira Poleszaka, Agnieszki Jaczyńskiej i Magdaleny Śladeckiej „Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” prezentuje zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Praca jest unikalna ze względu na szczegółowość prezentowanych treści historycznych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski.

Read more

Jerzy Kułak – „Rozstrzelany oddział” (2007)

„Rozstrzelany oddział” Jerzego Kułaka, książka białostockiego historyka opowiada partyzantach dowodzonych przez legendarnego Romualda Rajsa „Burego” na terenie Białostocczyzny. Jest to szczegółowa monografia 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, walczącej na Białostocczyźnie do 1946 roku. Znalazło się w niej wielu żołnierzy Armii Krajowej, którzy latem 1945 r. nie złożyli broni i postanowili nadal walczyć o niepodległość Polski. W historii zapisali się […]

Read more

Marek Chodakiewicz – „Narodowe Siły Zbrojne: 'Ząb’ przeciw dwu wrogom” (2005)

Rozszerzone, drugie wydanie biografii słynnego żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownika Leonarda Zub-Zdanowicza. To właśnie ten dowódca wydał rozkaz wyeliminowania członków komunistycznej bandy pod Borowem. Marek Chodakiewicz, polski historyk wykładający w Stanach Zjednoczonych, w swojej książce odkłamuje to wydarzenie, nazwane przez komunistyczną propagandę „mordem bratobójczym”. Książka jest rewizją mitów PRL-owskiej historiografii na temat postawy NSZ wobec nazistów i bolszewików. Pięćset stron […]

Read more

Jerzy Śląski – „Żołnierze Wyklęci” (1996)

Książka zaliczana już do klasyki literatury o polskim podziemiu niepodległościowym. To właśnie ta pozycja utrwaliła w naszej świadomości nazwę Żołnierze Wyklęci. Jest to opowieść o działającym na Lubelszczyźnie zgrupowaniu „Orlika”, które po zakończeniu działań wojennych podjęło zbrojną walkę przeciw sowietyzacji Polski. Epopeja oddziału „Orlika” pokazana została na szerszym tle działań zbrojnych toczonych po wojnie przez podziemie niepodległościowe. Jerzy Śląski był […]

Read more
1 5 6 7