Abp Gądecki: niezałatwianie sporów w Polsce dowodzi słabości demokracji

Odwoływanie się do sił zewnętrznych, niemożność załatwiania spornych spraw w gronie Polaków dowodzą słabości naszej demokracji; zbyt łatwo godzimy się na to, by w polskich sporach arbitrem był czynnik zewnętrzny – ocenił w Do Rzeczy przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.