Grodno

[ Co warto zobaczyć w Polsce? ]

Polskie województwa

[ dolnośląskie ] [ kujawsko-pomorskie ] [ lubelskie ] [ lubuskie ] [ łódzkie ] [ małopolskie ] [ mazowieckie ]
[ opolskie ] [ podkarpackie ] [ podlaskie ] [ pomorskie ] [ śląskie ] [ świętokrzyskie ]
[ warmińsko-mazurskie ] [ wielkopolskie ] [ zachodniopomorskie ]

Grodno to kolonia wsi Mirakowo położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, na trasie ChełmżaGolub-Dobrzyń. Miejscowość ma tragiczną historię związaną z II wojną światową. Latem 1944 roku przywieziono 5 tysięcy Żydówek z KL Stutthof, gdzie trafiły głównie z Auschwitz, ale też z Litwy, Łotwy i Estonii.

Pomnik na półwyspie Jeziora Grodno.

Podobóz Baukommando Weichsel (Organisation Todt Thorn) był filią obozu zagłady KL Stutthof. Więźniarki wykonywały cieżkie prace, takie jak kopanie rowów przeciwczołgowych i przetrzymywane były w stodołach, owczarniach, przy majątkach, m.in. w Bocieniu, Szerokopasie i Grodnie.

W styczniu 1945 roku kobiety, które ocalały zostały zebrane w Grodnie. Podzielono je na komanda. Zadaniem jednego z nich było noszenie zwłok a innego zakopywanie ciał. Przeprowadzono selekcję, w której kazano przebiec 20 metrów. Kobiety, którym nie udało się wytrzymać tego dystansu zostały rozstrzelane.

Badania i ekshumacja przeprowadzona 25 lat po wojnie pozwoliły ustalić, że przed wymarszem zakopano w Grodnie 720 ciał. Na półwyspie Jeziora Grodno znajduje się obecnie pomnik w hołdzie kobietom narodowości żydowskiej, ofiarom hitlerowskiego faszyzmu filii Obozu Koncentracyjnego Stutthof w latach 1939-45.