Zwłoki

Zwłoki – martwe ciało, zazwyczaj ludzkie, ale także zwierzęce. Polskie prawo stanowi, iż zwłoki muszą zostać pogrzebane na cmentarzu, bądź też skremowane i umieszczone w urnach.

« Powrót do Leksykonu