Zamek w Golubiu

[ Co warto zobaczyć w Polsce? ]

Zamki w Polsce

[ zamek Chojnik ] [ zamek Czocha ] [ zamek w Golubiu ] [ zamek krzyżacki w Toruniu ] [ zamek Książ ]
[ zamek książęcy w Oleśnicy ]

Golub znalazł się w granicach państwa zakonu krzyżackiego w 1293 roku. Znajdował się tu drewniany gród, a murowany zamek zaczęto budować między 1304 a 1306 rokiem. Budowę rozpoczęto od muru obwodowego z cegły. Następnie powstały cztery skrzydła zamku, zamykające w środku dziedziniec, a także gdanisko. Twierdza ta zabezpieczała granicę państwa krzyżackiego od strony ziemi dobrzyńskiej i Mazowsza.

Zamek trzykrotnie próbował zdobyć król Władysław Łokietek, jednak nieskutecznie. W latach 1409–1411 zebrała się tu część wojsk zakonnych idących na Grunwald. W 1410 roku zamek został zajęty przez rycerstwo polskie i przekazany przez króla Władysława Jagiełłę w zarząd rycerzowi Niemście ze Szczytnik. Po podpisaniu I pokoju toruńskiego w 1411 roku zamek zwrócono Krzyżakom.

W 1422 rok miał miejsce kolejny konflikt polsko-krzyżacki, zwany wojną golubską. 26 sierpnia wojsko polskie szturmem zdobyło zamek. Zginęło 50 rycerzy zakonnych, w tym komtur. Zamek został poważnie uszkodzony w wyniku ostrzału artyleryjskiego wojsk Władysława Jagiełły. Kiedy miesiąc później zamek powrócił w ręce zakonu krzyżackiego, rozpoczęto jego odbudowę, która trwała do 1449 roku.

Po wojnie trzynastoletniej zamek włączono do Królestwa Polskiego przeznaczając go na siedzibę starosty. Został przebudowany w latach 1616-1623 na polecenie siostry króla Zygmunta III Wazy królewny Anny Wazówny, która objęła starostwo golubskie. Tutaj po raz pierwszy wyhodowano w Polsce tytoń, który sprowadzono z Turcji. W czasie wojen napoleońskich w zamku mieścił się lazaret.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, władze utworzyły w zamku muzeum. Natomiast po II wojnie światowej zamek został odbudowany i odrestaurowany w latach 1959-1966, a także współcześnie. W 1977 roku na zamku odbyła się jedna z pierwszych w Polsce rekonstrukcji historycznych, podczas której zainscenizowano turniej rycerski. Obecnie mieści się tu muzeum, hotel i restauracja.