Fundacja „Blisko Polski”

Fundacja „Blisko Polski” powstała, aby:

– móc w sposób legalny otrzymywać datki od osób, którzy ideę Blisko Polski uznają za godną wsparcia
– móc w sposób zorganizowany i formalny wspierać inicjatywy zbieżne z celami Blisko Polski

www.fundacja.bliskopolski.pl

Cele fundacji to upowszechnianie i pielęgnowanie pamięci o historii Polski i jej tradycji, rozwój polskiej świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w tym chrześcijańskiej), wzmacnianie wspólnoty narodowej Polaków oraz szerzenie dobrego imienia Polski i Polaków.

Misją jest zebranie dotychczas posiadanej przez Polaków wiedzy (w tym tzw. „białych plam”) na temat naszej historii oraz przedstawienie jej w sposób bardziej przyjazny dla „przeciętnego zjadacza chleba” niż w opasłych tomach literatury fachowej… Obalone zostaną tu również mity spoza tej dziedziny, tak aby jednym linkiem można było skwitować częste, internetowe bicie piany. Chcemy opisać prawdziwe skutki działań polityków i realne efekty wpływu PRL na III RP.

Głównym środkiem do realizacji powyższych celów jest prowadzenie strony internetowej BliskoPolski.pl, jak również działalność w internecie (portale społecznościowe, fora internetowe itp.) oraz współpraca z podmiotami o zbieżnych celach.

Jak pomóc własnymi siłami? Włączyć się w redagowanie i promocję strony, podsyłać materiały, cytaty, tytuły czy linki na e-mail redakcja@bliskopolski.pl, polubić stronę Blisko Polski na facebooku i co jakiś czas udostępniać prezentowane tam treści.

Jak pomóc finansowo? Poprzez wpłatę na konto bankowe Fundacji. Najbardziej wartościowe są niekoniecznie duże, ale regularne wpłaty (np. w formie zlecenia stałego). Pomagają one planować budżet z wyprzedzeniem i skutecznie realizować wytyczone cele. Wesprzyj!

Dodaj komentarz