1919 r.: Uchwalenie Małej Konstytucji

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Uchwalona 20 lutego 1920 roku. Mała Konstytucja wprowadzała w Polsce system rządów komitetowych. Najwyższą władzę w państwie stanowił Sejm Ustawodawczy, którego wolę wykonywać miał Naczelnik Państwa oraz Rada Ministrów, jako swoisty komitet pozbawiony własnych, niezależnych od parlamentu uprawnień.

Dodaj komentarz