1942 r.: Utworzenie Armii Krajowej (AK)

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Armia Krajowa (AK) została utworzona 14 lutego 1942 roku ze Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Była zakonspirowaną organizacją zbrojną polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców i ZSRS. Głównym jej zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie mającego wybuchnąć w sposobnej chwili ogólnokrajowego powstania, akcja „Burza”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *