1944 r.: Wybuch Powstania warszawskiego

[ Powrót do historii Polski ]

Powstanie warszawskie

Wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w Godzinę W (17:00), w okupowanej Warszawie. Zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji Burza, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu RP oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.

Rosjanie, którzy oficjalnie wspierali powstanie i deklarowali walkę z Niemcami, po jego wybuchu praktycznie nie wzięli udziału w ofensywie przeciw hitlerowcom, a  ponadto atakowali Polaków chcących przyłączyć się do walki. Po 63 dniach nierównej walki niedozbrojone polskie oddziały powstańcze ogłosiły kapitulację. Zginęło kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy oraz ponad 100 tysięcy cywilów, a niemiecki okupant stosował niespotykane wcześniej metody destrukcji zabudowań miejskich. Po upadku Powstania warszawskiego Niemcy dokończyli plan zrównania Warszawy z ziemią.

Zobacz stronę informacyjną szerzej opisującą temat Powstania warszawskiego.

Dodaj komentarz