1573 r.: Konfederacja warszawska

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Uchwała podjęta 28 stycznia 1573 roku na sejmie konwokacyjnym  w Warszawie. Zawierała postanowienia zapewniające szlachcie w Rzeczypospolitej swobodę wyznania. Gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze, zapewniała innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. Dokument uważany jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej.

Zobacz więcej: Konfederacja warszawska.

Dodaj komentarz