1596 r.: Unia brzeska

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Podpisane na synodzie w Brześciu litewskim, zwołane w dniach 6-10 października 1596 roku, połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Następstwem unii brzeskiej był podział społeczności prawosławnej na zwolenników unii – unitów i przeciwników – dyzunitów.

Zobacz więcej: Unia brzeska.

Dodaj komentarz