1699 r.: Pokój w Karłowicach

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Został podpisany nad Dunajem 26 stycznia 1699 roku, w mieście, które obecnie nazywa się Sremski Karlovci. Kończył on wojnę pomiędzy państwami Ligi Świętej (Papiestwo, Republika Wenecka, Monarchia Habsburgów, Rzeczpospolita Obojga Narodów i Carstwo Rosyjskie) a Imperium Osmańskim i jego lennikami.  Jednocześnie traktat zapoczątkował w XVIII wieku przyjazne stosunki Polski i Turcji w obliczu wzrostu potęgi Austrii, Imperium Rosyjskiego i Prus.

Zobacz więcej: Pokój w Karłowicach.

Dodaj komentarz