1816 r.: Utworzenie Królestwa Polskiego

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Królestwo Kongresowe, zwane potocznie Kongresówką, zostało utworzone decyzją Kongresu Wiedeńskiego. Połączone unią realną z Imperium Rosyjskim w latach 1815-1832. Posiadało własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją – osoba Monarchy, każdy rosyjski Imperator był jednocześnie Królem Polski.

26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.  Do 1918 roku istniało jako część składowa Imperium Rosyjskiego.

Zobacz więcej: Utworzenie Królestwa Polskiego.

Dodaj komentarz