1914 r.: Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Tajna organizacja wojskowa powstała w sierpniu 1914 w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim konspiracyjnych grup Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Walki Czynnej w celu walki z rosyjskim zaborcą. Przez cały okres swego istnienia organizacja uznawała polityczne i wojskowe zwierzchnictwo Józefa Piłsudskiego, który był komendantem głównym POW.

Po kryzysie przysięgowym i aresztowaniu Piłsudskiego, jesienią 1917 komendantem głównym POW został najstarszy stopniem spośród pozostałych na wolności oficerów I Brygady, płk Edward Śmigły-Rydz. Członkowie POW, brali udział w walkach o Lwów, przejmowali władzę w Galicji i rozbrajali wojska okupacyjne w Królestwie Polskim, brali udział w licznych akcjach zbrojnych i zajęli kontrolowany przez Radę Regencyjną Lublin na rzecz Tymczasowego Rządu Ludowy Republiki Polskiej.

Zobacz więcej: Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej.

Dodaj komentarz