1999 r.: Wstąpienie Polski do NATO

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Polska wstąpiła do NATO po rozwiązaniu w 1991 roku struktur wojskowych Układu Warszawskiego i po oświadczeniu Sekretarza Generalnego NATO podczas wizyty w Polsce w 1992 roku, że „drzwi do NATO są otwarte”. Rozpoczęły się starania Polski o przystąpienie do sojuszu i negocjacje. Ostatecznie 12 marca 1999 roku w Independence (stan Missouri – USA) Minister Spraw Zagranicznych, prof. Bolesław Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą  Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zobacz więcej: Wstąpienie Polski do NATO.

Dodaj komentarz