1999 r.: Wstąpienie Polski do NATO

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego Polska rozpoczęła dążenia do wstąpienia w struktury organizacji, która miała zapewnić jej bezpieczeństwo arenie międzynarodowej. Oficjalna droga Polski do Sojuszu rozpoczęła się 21 marca 1990 roku. Wtedy to ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski złożył oficjalną wizytę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Po oświadczeniu Sekretarza Generalnego NATO podczas wizyty w Polsce w 1992 roku, że „drzwi do NATO są otwarte”, rozpoczęły się starania Polski o przystąpienie do sojuszu i negocjacje.

Najważniejszym warunkiem, który Polska musiała spełnić, aby przystąpić do NATO była całkowita rekonstrukcja armii i poddanie jej cywilnej kontroli. Ciekawostką jest, że administracja prezydenta USA Billa Clintona stanęła na stanowisku, że sprzeciwi się przystąpieniu Polski do NATO, dopóki pułkownik Ryszard Kukliński nie zostanie oczyszczony z zarzutów, co nastąpiło w 1997 roku.

Ostatecznie 12 marca 1999 roku w Independence (stan Missouri – USA) Minister Spraw Zagranicznych, prof. Bolesław Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą  Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Dodaj komentarz