2004 r.: Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

[ Powrót do historii Polski ]

Historia PolskiPolska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 grudnia 1994 roku.

Zobacz więcej: Polska w Unii Europejskiej.

 

Dodaj komentarz