Honor

Honor – pojęcie za zakresu etyki odnoszące się do moralności i określonych zasad czy obyczajów. Jest to rodzaj postawy polegającej na wierności wyznawanym przez siebie zasadom i poczucia wartości z tego wynikającym.

Występują zachowania uznawane za honorowe i dyshonorowe. Pojęcie jest inaczej odbierane w różnych kulturach i grupach zawodowych, np. honor żołnierza.

« Powrót do Leksykonu