TV Trwam

Od lat wbija się do głowy Polakom, że katolickie „Radio Maryja” i telewizja „Trwam”, jako część „imperium ojca Tadeusza Rydzyka” to wielki skok na kasę wykonany przez tego ostatniego. Moherowe babcie oraz machlojki finansowe przyniosły według mainstreamowych mediów wielkie pieniądze Rydzykowi i jego Fundacji Lux Veritatis. Tymczasem w styczniu 2012 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podtrzymała decyzję o odmowie udzielenia koncesji na nadawanie Telewizji Trwam drogą naziemną sygnałem cyfrowym (tzw. multipleks).

TV Trwam

„Zarówno z pisma KRRiT, jak i z wypowiedzi Jana Dworaka przed komisją sejmową wynika, że podstawowym, o ile nie jedynym kryterium, na podstawie którego odmówiono udzielenia koncesji Fundacji Lux Veritatis, było kryterium finansowe. Niestety brak jest bliższych informacji o tym, dlaczego Rada negatywnie oceniła możliwości finansowe Fundacji i jakimi kierowała się przy tym przesłankami.

W przesłanym piśmie KRRiT nie podaje jednak szczegółowych parametrów finansowych, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o koncesję na multipleksie.”

Czytaj całość: http://www.obserwatorium.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4108:Itemid=66

Może zatem nie chodzi o pieniądze? Czy wiesz, że w TV Trwam oprócz tematów katolickich, religijnych poruszane są wątki dotyczące Polski, państwa i narodu? Przykładowo, w 2005 roku wyemitowano w tej telewizji filmNocna zmiana„. Po jednorazowej emisji w TVP niewygodny dla III RP materiał nie został więcej zaprezentowany szerszej publiczności. Lukę tę uzupełniła TV Trwam uzupełniając film dyskusją z autorem i świadkami słynnej „nocy teczek”.

Przed telewizją Trwam toruńscy zakonnicy ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści) uruchomili Radio Maryja.

Warto wiedzieć, że fundacja Lux Veritatis prowadzi również Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Osobnym, równie ważnym tematem, jest kwestia energii odnawialnej. Zacytujmy znanego blogera:

„O innowacyjności w gospodarce i jej wspieraniu zarówno Tusk jak i Pawlak mówili setki razy wycierając sobie tym modnym słowem zakłamane gęby. Warto więc opisać jeden przykład innowacyjnego projektu, którego efektem już wkrótce będzie dostarczenie ciepłej wody dla całego miasta Torunia, oraz ogrzanie 20 procent tegoż miasta zimą. Wszystko to odbędzie się bez emisji choćby jednego grama dwutlenku węgla i co niebagatelne, taniej niż do tej pory.

 Nastąpi to dzięki słynnemu już geotermalnemu projektowi ojca Tadeusza Rydzyka. Wkrótce rusza budowa ciepłowni, a o spektakularnym sukcesie i innowacyjności toruńskiej geotermii cisza.”

Czytaj całość: http://kokos.salon24.pl/436717,o-moherach-i-torunskich-gejzerach

Dodaj komentarz