Kominform

Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform) – zostało utworzone 27 września 1947 roku na naradzie partii komunistycznych i robotniczych w Szklarskiej Porębie. Celem Biura była koordynacja działań partii komunistycznych kierowanych przez ZSRS, faktycznie jednak było ono narzędziem polityki sowieckiej służącym kontroli innych partii. Był nową wersją rozwiązanego formalnie w 1943 roku Kominternu. Rozwiązany w 1956 roku.

« Powrót do Leksykonu