Mit założycielski

Trzecia Rzeczpospolita jest pospolita (czyli publiczna, wspólna) tylko z nazwy. W praktyce okazała się być  państwem, który można określić mianem PRL-bis. Rzekomy „upadek” komunizmu to nic innego jak zmiana ustroju polegająca na możliwie maksymalnym… zachowaniu status quo. Komunizm, którego ideą gospodarczą jest socjalizm, walił się finansowo i to sami komuniści szukali metody na jego łagodne zakończenie. Znaleźli.

Znaleźli chętnych do współpracy „opozycjonistów” (jak się okazuje z lektur ich wczesnych pism, często wcześniejszych fascynatów komuny), wcześniej „czyszcząc” sobie Pierwszą Solidarność z osób, którym nie marzyła się współpraca z komunistami i pacyfikując wolnościowe zapędy społeczeństwa stanem wojennym.

Oświadczenie wzywające do lustracji i kontynuacji walki o wolną Polskę z czerwca 1992 (autorstwa m.in. małżeństwa Gwiazdów i Anny Walentynowicz): „Osoba prezydenta, skład kolejnych gabinetów rządu i parlamentu nasuwa podejrzenia, że o obsadzie najwyższych stanowisk państwowych decydowała tajna policja polityczna. Poparcie SB oznacza coś więcej – skład personalny władz Polski, kierunek jej polityki wyznaczyło ościenne mocarstwo. Polska nie jest niepodległym państwem. Walka o niepodległość trwa.”

W nocy 11 lipca 1989 zostają znalezione zwłoki księdza Sylwestra Zycha. W trakcie autopsji na ciele zostały zidentyfikowane liczne obrażenia, w tym pręgi z tyłu głowy, być może spowodowane uderzeniami pałki. Po rozpoznaniu zwłok, pracownik TVP w Gdańsku dostał polecenie Jerzego Urbana, aby nakręcić reportaż „o księdzu, który się zapił na śmierć”.

Sprawę zgonów księży: Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca i Sylwestra Zycha omówiła Senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności. Stwierdzono, że „złożone wyjaśnienia potwierdzają fakt stosowania przez funkcjonariuszy IV Departamentu MSW bezprawnych, a nawet przestępczych działań przeciwko duchownym”. Sugerowano związek Służby Bezpieczeństwa ze śmiercią Zycha.

Rząd Olszewskiego:
– powstrzymał próby utworzenia polsko-rosyjskich spółek w miejsce likwidowanych wojskowych baz sowieckich w Polsce (ten pomysł Lecha Wałęsy, który zresztą optował za przedłużeniem stacjonowaniem rosyjskich wojsk, mógł spowodować utworzenie na terenie Polski specyficznych lokalizacji wpływu i wywiadu Rosji).
– optował za przyłączeniem Polski do NATO i UE (kiedy to Lech Wałęsa forsował pomysł „NATO-bis” we współpracy z Rosją; http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO-bis
– rozpoczął próbę lustracji w Polsce
– odwołany został w czasie „Nocnej zmiany

Dodaj komentarz