Pastuszkowie ze snu powstali

[ Powrót do kolęd ]

Poznański Chór Chłopięcy – Pastuszkowie ze snu powstali

Pastuszkowie ze snu powstali, aby swego Stwórcę poznali,
Słysząc Anielskie pienie, że Bóg przyszedł na ziemię,
Trzody opuszczali do szopy biegali,
Małemu Dzieciątku nowe pieśni grali
Złożonemu we żłobie.

Leżysz we żłóbeczku, mój Panie, w pieluszkach spowity na sianie,
Opuściłeś tron święty, masz gospodę z bydlęty,
Przed Nim to Anieli na twarze padali,
Święty, Święty, Święty po trzykroć śpiewali
Chwała na wysokości.

Panna czysta Dziecię piastuje, karmi Je piersiami, całuje,
O dobro nieskończone, Bóstwo z ciałem złączone,
Syn Jednorodzony, z Boga przedwiecznego,
W żywocie poczęty z Ducha Najświętszego
Z Panny Niepokalanej.

Kolęda – „Pastuszkowie ze snu powstali” to tradycyjna polska kolęda kościelna, której powstanie datuje się na XVIII wiek. Autorzy słów i muzyki pozostają nieznani.