Przystąpmy do szopy

[ Powrót do kolęd ]

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego – „Przystąpmy do szopy”

 

 
 

Przystapmy do szopy

Przystąpmy do szopy
Uściskajmy stopy
Jezusa narodzonego
Który swoje Bóstwo
Wydał na ubóstwo
Dla zbawienia naszego

Zawitaj Zbawco narodzony
Z Przeczystej Panienki
Gdzież berło,
Gdzie Twoje korony
Gdzież berło,
Gdzie Twoje korony
Jezu malusieńki

Ten, co wszechświat dzierży
W żłobie dzisiaj leży
Ludzkiej pomocy czeka
Jezus, Bóg wcielony
W żłobie położony
Dla zbawienia człowieka

O Boże, bądźże pochwalony
Za Twe narodzenie
Racz zbawić
Ludzki ród zgubiony
Racz zbawić
Ludzki ród zgubiony
Daj duszy zbawienie

Kolęda „Przystąpmy do szopy” powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsze wzmianki o niej pojawiają się w „Śpiewniku kościelnym” z 1903 roku. Kolęda „Przystąpmy do szopy” pochodzi najprawdopodobniej z Wielkopolski, gdzie znana jest jej zmodyfikowana wersja. Kolęda jest też często śpiewana w wielkopolskich kościołach, a także na ziemiach z Wielkopolską sąsiadujących. Autorzy kolędy pozostają nieznani.