Raduj się ziemio!

[ Powrót do kolęd ]

Schola OP Wrocław – „Raduj się, Ziemio”

Raduj się ziemio!

Raduj się ziemio! Gość z nieba przychodzi
Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi
Synów Adama z czartowskiej niewoli
Wyrwie, wyzwoli

Raduj się ziemio! Śpiewaj z Aniołami
Wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami
Już nie podnóżkiem jesteś najwyższego
Lecz tronem jego

Raduj się ziemio! Masz pokój żądany
Bóg ci przebaczył, dotąd zagniewany
Połącz się z niebem boś już dzisiaj święta
Niegdyś przeklęta

Raduj się ziemio! Oto światło wschodzi
Które każdego co na świat przychodzi
Blaskiem oświeca, a wnet znikną wszędy
Ciemność i błędy

Raduj się ziemio! Prorok wielki idzie
Co będzie gromił żyjących w bezwstydzie
On wskaże drogę pewną do zbawienia
Zniszczy zgorszenia

Raduj się ziemio! Idzie prawodawca
Nowego prawa i zakonu dawca
Dawne ustawy na zawsze poznosi
Nowe ogłosi

Raduj się ziemio! Z wielkiego kapłana
Na odpuszczanie grzechów moc mu dana
Ten skoro nową ofiarę odprawi
Cały świat zbawi

Raduj się ziemio! Masz króla u siebie
Pana co włada na ziemi i niebie
Królestwo jego końca mieć nie będzie
Gdy tron posiędzie

Raduj się ziemio! Bo to Bóg tym Panem
Bóg Prawodawcą, Prorokiem, Kapłanem
On to w naturze człowieka się rodzi
Na świat przychodzi

Raduj się ziemio! Witaj tego Pana
I ludy wszystkie zegnijcie kolana
On wam przynosi przez swe Narodzenie
Wieczne zbawienie

Kolęda „Raduj się ziemio!” pochodzi ze „Śpiewnka kościelnego”, wydanego w 1838 roku  pod redakcją Michała Marcina Mioduszewskiego.