Niewola

Niewola – pojęcie oznaczające w najpopularniejszym znaczeniu brak niepodległości/suwerenności lub utratę wolności (np. żołnierze pokonanej armii znajdują się w niewoli).

W znaczeniu przyrodniczym niewola dotyczy zwierząt żyjących w zamkniętym ogrodzie zoologicznym, a nie w naturalnym środowisku.

« Powrót do Leksykonu