Szczęśliwa kolebko

[ Powrót do kolęd ]

Perfugium – „Szczęśliwa kolebko”

Szczęśliwa kolebko

Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie,
ten Bóg co świat stworzył, położon w tobie.
Niebem nieogarniony,
w tobie wszystek zamkniony.

Kolebko niebieska, żłobku ubogi,
w tobie jest zawarty ten klejnot drogi.
Z nieba światu spuszczony,
złotem nieoceniony.

Gdy twoją uważam piękną ozdobę,
ceniąc która leży w żłobie osobę.
Nikną wszystkie urody,
miękkie świata wygody.

Za nic złotogłowy, za nic szkarłaty,
kiedy patrzę na te ubogie płaty.
Któremi cię związała
matka, innych nie miała.

Zasypiaj szczęśliwie w tej kolebeczce,
przyśpiewuj matuniu tej dziecineczce.
Niechaj zasypia wdzięcznie,
Jezus mój i bezpiecznie.

Kolęda „Szczęśliwa kolebko” pochodzi ze zbioru „Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych”, wydanego w 1904 roku, przez wydawnictwo Karola Miarki.