Franciszka Ramotowska – „Tajemne państwo polskie w Powstaniu styczniowym” (1999)

Franciszka Ramotowska - Tajemne państwo polskie w Powstaniu styczniowymOpracowanie składające się z dwóch tomów przedstawia organizację tajnej administracji polskiej w czasie Powstania styczniowego i przebieg ważniejszych bitew podczas jego trwania. Jest to pierwsze całościowe opracowanie struktury organizacyjnej „tajemnego” państwa polskiego z okresu tego powstania. Podstawę źródłową opracowania stanowią dokumenty Organizacji Narodowej, publicystyka powstańcza, pamiętniki, relacje i zeznania śledcze.

W części pierwszej opracowane są materiały z terenów  Królestwa Polskiego i ziem litewsko-ruskich.  W części 2 opracowane zostały materiały dotyczące struktur organizacyjnych tajnej administracji polskiej w latach 1863-1864 na terenach Galicji i Rusi. Warto dodać, że autorka była łączniczką struktury łomżyńskiej tajnego państwa, ale czasów II wojny światowej, w szeregach Armii Krajowej.

Data wydania: 1999 rok

Ilość stron: Część I – 727, Część II – 514

Wydawnictwo: DiG