Henryk Cybulski – „Krwawy Wołyń’43” (2014)

Henryk Cybulski - Krwawy Wołyń'43Henryk Cybulski był komendantem najbardziej znanego ośrodka samoobrony polskiej we wsi Przebraże na Wołyniu z okresu walk z morderczymi sotniami UPA w okresie okupacji hitlerowskiej. Jego publikacja obfituje w nieznane, a nieraz rewelacyjne szczegóły, i gdyby nie autentyzm faktów, można by ją uznać za książkę sensacyjną. Organizacja tej „mikrorepubliki”, jej obrona przed ciągłymi atakami UPA, życie wewnątrz warownego obozu, walka z głodem, chorobami, szpiegostwem, spekulacją, relacje z okupantem, Armią Krajową i partyzantką radziecką, oto niektóre tylko wątki tego niezwykłego pamiętnika.

Wspomnienia byłego wojskowego komendanta obrony Przebraża wpisane w szeroki historyczno –polityczno- etniczny kontekst zdarzeń, które rozegrały się na przestrzeni lipca 1943 i stycznia 1944 roku, to pierwsza tego rodzaju wnikliwa publikacja, która ukazała się na naszym księgarskim rynku, poprzedzona bardzo ciekawym i solidnie merytorycznie podbudowanym wstępem napisanym przez Stanisława Wrońskiego.

Data wydania: 2014 rok

Ilość stron: 284

Wydawnictwo: Bellona

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=cybulski+krwawy+wolyn