Jan Karski – „Tajne państwo” (2014)

Jan Karski - "Tajne państwo"Książka Jana Kraskiego „Tajne państwo” dotycząca przeżyć wojennych została napisana między marcem a sierpniem 1944 roku. Po raz pierwszy była wydana jeszcze podczas II wojny światowej, w drugiej połowie 1944 roku w Stanach Zjednoczonych, w nakładzie 360 tysięcy egzemplarzy i stała się bestsellerem. W Polsce została opublikowana dopiero w 1999 roku i ponownie, w nowym tłumaczeniu, w 2014 roku.

W pierwszym wydaniu książki autor musiał zmienić nazwiska żyjących osób, bądź nadać im pseudonimy, zniekształcić faktograficzne dane o sobie, uniknąć odniesień do prawdziwych miejsc w Polsce, nadając im kryptonimy. Pierwszy wydawca przed wydaniem książki zażądał następujących zmian: usunięcia opisów wywrotowej działalności komunistów przeciwko polskiemu podziemiu, dodania opisu powstania w getcie 1943 roku i wprowadzenia wątku erotycznego dla zainteresowania czytelnika. Karski, nie chcąc wprowadzać do książki fikcji literackiej, wyrzucił jedynie fragmenty uznane za antykomunistyczne. Nie opisał jednak powstania w getcie, gdyż nie był jego świadkiem, nie pojawił się także wątek erotyczny.

W polskim wydaniu, które ukazało się w 1999 roku, przywrócono wszystkie prawdziwe nazwiska, a także te, które z konieczności wojennej zostały pominięte, nazewnictwo topograficzne i te fragmenty, które początkowo usunięto. W wydaniu z 2014 roku, a które oparte jest na edycji amerykańskiej z 2013 roku, zachowano wszystkie niedopowiedzenia i celowo wprowadzone do tekstu przez autora przekłamania wynikające z konieczności zachowania bezpieczeństwa. Dodano opracowany przez Andrzeja Kunerta klucz oraz aneks wyjaśniający te niejasności. Z pewnością jest to istotna książka, którą powinna poznać osoba zainteresowana historią Polski z okresu II wojny światowej.

Liczba stron: 420

Data wydania: 14.04.2014

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=karski+tajne+panstwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *