Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” (2008)

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - Przemilczane ludobójstwo na KresachMateriały zawarte w książce ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” zostały tak dobrane, aby osobom urodzonym po wojnie przybliżyć tragedię, która była udziałem pokolenia ich rodziców i dziadków. Z kolei dla Kresowian będzie to swoistego rodzaju „podróż sentymentalna”. Publikacja podzielona została na trzy części. Pierwsza z nich składa się ze zbioru felietonów zamieszczonych od stycznia do sierpnia 2008 roku w „Gazecie Polskiej”. Niektóre z nich są w wersji rozbudowanej. Do felietonów tych dołączonych jest siedem nowych, dotąd niepublikowanych.

Druga część składa się z opracowania historycznego na temat zagłady wsi Korościatyn k. Monasterzysk, rodzinnej miejscowości Dziadków ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Opracowanie to było już publikowane w monografii o ludobójstwie na Tarnopolszczyźnie, ale niniejsza wersja jest mocno poszerzona i wzbogacona o przypisy. Trzecia cześć, najobszerniejsza, składa się z kolejnego opracowania historycznego, tym razem całkiem nowego, dotyczącego mordów dokonanych na Ormianach i Polakach w Kutach nad Czeremoszem. Zawarta jest w nim też historia owego miasta, które leżąc na Pokuciu, było jednym z najpiękniejszych zakątków Kresów. Opracowanie to, przygotowywane przez kilka lat, powstało na podstawie relacji świadków i kwerendy w archiwach.

Data wydania: 2008

Ilość stron: 176

Wydawnictwo: Małe Wydawnictwo

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=isakowicz+zaleski+przemilczane+ludobojstwo