Akcja Katolicka

Akcja Katolicka – ruch katolików świeckich.

Został założony w 1876 roku pod nazwą Opera dei Congressi. Jej celem było przeciwdziałanie prądom liberalnym i antyklerykalnym. W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się oficjalnie w 1930 roku, choć historia Akcji Katolickiej sięga zaborów. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech. W 1993 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty biskupów polskich wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. Już rok po tym spotkaniu zaczęły powstawać pierwsze struktury stowarzyszenia.

« Powrót do Leksykonu