Karkoszka Alojzy

Alojzy KarkoszkaAlojzy Karkoszka – ur. 15 czerwca 1929 r. w Roczynach, zm. 20 sierpnia 2001 r. w Warszawie, polski polityk i działacz komunistyczny. W latach 1967–1970 był sekretarzem Komitetu Warszawskiego PZPR. Następnie od lipca 1970 do grudnia 1971 roku był I sekretarzem KW PZPR w Gdańsku. Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w latach 1971-1975, a następnie do do 2 grudnia 1976 roku wicepremier w rządzie Piotra Jaroszewicza. W latach 1976–1980 był sekretarzem KC PZPR, a w okresie od lutego do grudnia 1980 roku był członkiem Biura Politycznego KC PZPR. W 1979 roku został odznaczony Orderem Budowniczych Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu