Chmielowski Benedykt Joachim

Benedykt Joachim Chmielowski – polski ksiądz katolicki, pisarz dewocyjny, urodzony 20 marca 1700 roku w Łucku. Od 1715 roku Benedykt Chmielowski był kształcony w lwowskich szkołach jezuickich, pracował jako nauczyciel Jabłonowskich. Duże uznanie tej postaci przyniosła encyklopedia zatytułowana „Nowe Ateny”. Hasła w niej zostały pogrupowane nie alfabetycznie, a ze względu na poruszaną przez nie tematykę (przykładem mogą być takie hasła jak: „O Bogu, relikwiach, świętych i bożkach pogańskich”, „O czarcie, czarach, astronomii i astrologii”). Chmielowski był również autorem modlitewnika ,,Bieg roku całego”, który cieszył się niezwykłą popularnością i doczekał się dwudziestu dodruków.

Autor pierwszej polskiej encyklopedii zmarł 7 kwietnia 1763 roku w Firlejowie.

« Powrót do Leksykonu