Bonusiak Andrzej

Andrzej Bonusiak (ur. 2 lipca 1968 w Kaliszu) – polski historyk, specjalizujący się w dziejach diaspory polskiej i historii najnowszej Polski, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Absolwent Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1992). W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Zainteresowania naukowe Andrzeja Bonusiaka koncentrują się wokół zagadnień związanych z diasporą polską (szkolnictwem i organizacjami oświatowymi), dziejami regionalnymi (historia najnowsza) oraz Polonią w krajach byłego ZSRS.

« Powrót do Leksykonu