Drawicz Andrzej

Andrzej Drawicz – eseista, krytyk literacki, tłumacz literatury rosyjskiej. Publikował w licznych czasopismach. Z akt SB wynika, że od lat 50. był zarejestrowany jako TW „Kowalski”, „Zbigniew”, a jednocześnie działacz opozycji. Był w 1976 roku sygnatariuszem Listu 59 – protestu ludzi nauki i kultury przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji PRL.  Internowany w 1981 roku. Po roku 1989 był szefem telewizji aż do zastąpienia go w 1991 roku przez Mariana Terleckiego.

« Powrót do Leksykonu