Deresz Paweł

Paweł Deresz – polski dziennikarz, wieloletni korespondent polskiej prasy w Czechosłowacji. Od 1984 roku pracował w „Kurierze Polskim” jako zastępca redaktora naczelnego. Według dokumentów SB, które znajdują się w IPN, 13 sierpnia 1973 roku został zarejestrowany jako kontakt operacyjny kontrwywiadu. Wyrejestrowany został w 1978 roku, ale w 1988 roku zainteresował się nim oddział Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego. Spotkanie Deresza z majorem mającym pozyskać go do współpracy nastąpiło w październiku 1989 roku, a więc już po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Był mężem Jolanty Szymanek-Deresz, która zginęła tragicznie w Smoleńsku. Jest znany z ataków na zespół parlamentarny wyjaśniający przyczyny katastrofy smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu