Grzymała Andrzej

Andrzej Grzymała – nie jest znana data urodzenia tego polskiego uczonego średniowiecza, wiadomo, że pochodził z Poznania. Studiował w Krakowie, gdzie później wykładał poetykę i retorykę, był rektorem Akademii Krakowskiej. Grzymała podróżował po Europie, przebywał we Włoszech.

Uczonego interesował kosmos i astronomia – był autorem dzieła dotyczącego sposobów używania tablic astronomicznych (jest to jedyny traktat Grzymały, który zachował się do czasów współczesnych).

Najprawdopodobniej Grzymała zmarł we wrześniu 1466 roku.

« Powrót do Leksykonu